DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP DUBAI

1.CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI

-Diện tích: 55 ha

-Địa điểm: Nam Định

-Hình ảnh tổng thể cụm Công Nghiệp

-Gói đầu tư chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất