DUBAIPETRO GAS

1. Ưu điểm của sản phẩm DubaiPetro Gas công nghiệp - Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm từ Tập đoàn Dubai Holding sẵn sàng tư vấn, khảo sát,...
Đọc thêm
1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là gì? Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp các Hydrocacbon, thành phần chủ yếu bao gồm propane và butane thương mại....
Đọc thêm
Để thực hiện thành công Chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường – Năng lượng, DubaiPetro Gas thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý tích...
Đọc thêm
Sản phẩm LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG - Liquefied Petroleum Gas), thường được gọi là GAS, là một nhóm các loại khí Hydro-Carbon, chủ yếu bao gồm Propane...
Đọc thêm
1. Mục tiêu ngắn hạn năm 2020​ - Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty. - Tập trung...
Đọc thêm