DUBAI SMARTWATER

DUBAI SMARTWATER

Là thương hiệu thành viên của Tập đoàn LP Dubai Holding International, được thành lập từ năm 2018, là nhà cung cấp sản phẩm và phát triển giải pháp dẫn đầu thị trường Việt Nam bằng 3 ưu thế:

1.Hành động:  Kiến tạo giải pháp Lọc nước cho triệu Ngôi Nhà Việt

2.Nhân sự: Phát triển đội ngũ nhân sự nghiên cứu để kiến tạo những sản phẩm thông minh

3.Nỗ lực: Làm mọi thứ đơn giản, dễ dàng mà hiệu quả cho khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.