DUBAISMART TECH

DUBAISMART TECH

Là thương hiệu thành viên của Tập đoàn LP Dubai Holding International, được thành lập từ năm 2018,

phát triển giải pháp Công nghệ Thông minh dẫn đầu thị trường Việt Nam bằng 3 ưu thế:

1.Hành động:  Kiến tạo giải pháp Công nghệ Thông minh cho Hệ sinh thái ” Ngôi Nhà Thịnh Vượng” cho triệu người Việt

2.Nhân sự: Phát triển đội ngũ nhân sự nghiên cứu để kiến tạo những sản phẩm thông minh

3.Nỗ lực: Làm mọi thứ đơn giản, dễ dàng mà hiệu quả cho khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.