Thu nhập

 

  • Thu nhập cố định hàng tháng dành cho Đối Tác
  • Thu nhập của Đối Tác được hưởng theo doanh thu Showroom  nhưng lại không cần thiết phải tham gia bán hàng
  • Thu nhập khi Đối Tác tham gia kinh doanh cùng Dubai Paint là vô cùng cao