TIN DUBAI

CẤU TẠO CỦA SƠN NƯỚC CHẤT LƯỢNG GỒM NHỮNG GÌ?

15 Oct, 2020

Trả lời: Thành phần cơ bản của sơn bao gồm:

– Chất kết dính (chất tạo màng)

– Bột màu/Bột độn

– Phụ gia

– Dung môi

1. Chất kết dính (chất tạo màng)

Chất kết dính cho tất cả các bột màu và tạo màng bám dính trên bề mặt vật chất. Chất kết dính sử dụng trong sơn được xác định bởi loại sơn , khả năng sử dụng và mục đích sử dụng. Chất kết dính phải bảo đảm về khả năng bám dính, liên kết màng và độ bền màng.

2. Chất bột độn (Extender)

Bột độn được sử dụng trong thành phần của sơn nhằm cải tiến 1 số tính chất sản phẩm như: Tính chất màng sơn (độ bóng, độ cứng, độ mượt), khả năng thi công, kiểm soát độ lắng. Các chất độn thường được sủ dụng như: Carbonat Canxi, Kaolin, Talks…

3. Phụ Gia

Phụ gia là những thành phần chỉ sử dụng với 1 lượng rất nhỏ nhưng làm tăng giá trị sử dụng, khả năng bảo quản, tính chất màng:

Ví dụ: Bột màu (Pigments), chất hoạt động bề mặt, chất thấm ướt, chất phân tán,…

a) Nguyên liệu màu sử dụng trong sơn thường ở dạng bột màu hoặc bat màu (titer màu)

b) Chức năng chính của màu là tạo màu sắc và độ che phủ cho sơn. Ngoài  ra, màu còn ảnh hưởng 1 số tính chất màng sơn như: Độ bóng, độ bền.

*** Màu gồm 2 loại: Màu vô cơ và màu hữu cơ

– Màu vô cơ (màu tự nhiên): Tone màu thường xỉn, tối (trừ Dioxid Titan), cho độ phủ cao, độ bền màu tốt

– Màu hữu cơ (màu tổng hợp): Tone màu tươi (sáng), cho độ phủ thấp, độ bền màu thường thấp hơn màu vô cơ.

4. Dung môi

Dung môi là chất hoà tan nhựa hay pha loãng sơn. Đặc tính nhựa trong sơn sẽ quyết định loại dung môi sử dụng.